Ruimte voor je slogan

Privacyverklaring


Inleiding 

Mandaluja neemt jouw privacy heel serieus. Met alle zorg en aandacht gebruik ik jouw gegevens en zorg ik dat deze veilig opgeslagen worden. Het privacy beleid breng ik hieronder duidelijk in kaart en zijn conform de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Contactgegevens 

 • Mandaluja
 • Generaal Winkelmanstraat 39
 • 3769 EA  Soesterberg
 • 06-13774219
 • www.mandaluja.nl
 • info@mandaluja.nl 

Persoonsgegevens 

Mandaluja verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten en producten te kunnen aanbieden, maar ook om persoonlijk te communiceren met cliënten en de dienstverlening te verbeteren. Door Mandaluja worden de volgende persoonsgegevens gebruikt en verwerkt: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Gezinssamenstelling met namen en geboortedata
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die verstrekt zijn via telefonische of schriftelijke correspondentie en intakeformulieren.  


Bijzondere persoonsgegevens 

Gegevens van kinderen onder de 16 jaar die verstrekt zijn door ouders/verzorgers worden door Mandaluja verwerkt. Mandaluja verzameld geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van een ouder/verzorger. Helaas kan de leeftijd van een websitebezoeker niet gecontroleerd worden. Daarom raad Mandaluja ouders/verzorgers aan de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden. Mocht Mandaluja zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met Mandaluja zodat deze informatie verwijderd kan worden. Door Mandaluja worden gegevens over de fysieke en psychische gezondheid verwerkt. Deze gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt als het nuttig kan zijn bij de dienstverlening. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Mandaluja is verplicht om financiële gegevens, zoals facturen, 7 jaar lang te bewaren. Persoonsgegevens zonder wettelijke termijn, worden niet langer dan 2 jaar bewaard na afronding van de dienstverlening. Denk hier bijvoorbeeld aan gegevens die nuttig kunnen zijn tijdens het coachen. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.

 Het doel van deze gegevens 

Tijdens de coaching en begeleiding van Mandaluja zijn persoonsgegevens van belang om jou goed van dienst te zijn. Mandaluja heeft persoonsgegevens nodig om contact te hebben met de Cliënt/opdrachtgever en deze zo goed als mogelijk te informeren. Voor promotie- en/of marketingdoeleinden gebruikt Mandaluja ook persoonsgegevens, maar alleen als deze in verband staan met de dienstverlening die Mandaluja aanbiedt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven, online workshops en cursussen. 

Uitvoering 

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende acties en werkzaamheden: 

 • Bellen en e-mailen met Cliënt/opdrachtgever om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Facturering en betalingen
 • Verzenden nieuwsbrief
 • Aankondigingen workshops en cursussen
 • Verslaglegging (op verzoek)
 • Doorverwijzing naar andere dienstverleners na overleg met Cliënt/opdrachtgever. 


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

Als Cliënt/opdrachtgever heb je het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je eigen persoonsgegevens. Ook kan je een verzoek indienen om jouw eigen persoonsgegevens, die Mandaluja beschikt, over te dragen aan een andere organisatie of dienstverlener. Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering en gegevensoverdracht moet schriftelijk ingediend worden met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en recentelijke contactgegevens. Dit is ter bescherming van de privacy. 

Delen van gegevens met anderen 

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met andere partijen tenzij hier schriftelijk toestemming voor gegeven is door de Cliënt of diens ouder/verzorger bij minderjarige kinderen. Soms bespreekt Mandaluja een casus met collega’s of in een intervisiegroep. Wanneer dit gebeurd zal dit volledig op anonieme basis zijn. 

Cookies 

Mandaluja gebruikt cookies. Bij het eerste bezoek op de website wordt er een klein tekstbestand opgeslagen op jouw apparaat. Bij elk bezoek aan de website wordt je daardoor als bezoeker herkend. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Als je de website bezoekt komt er een melding met meer informatie over het gebruik van cookies. 

Bescherming persoonsgegevens 

Mandaluja zal altijd zo goed als mogelijk uw vertrouwelijke persoonsgegevens beschermen. Daarom werkt Mandaluja niet met formulieren die op de website ingevuld kunnen worden. De formulieren worden blanco opgestuurd per email en de Cliënt/opdrachtgever kan dan zelf kiezen of de ingevulde formulieren via post of e-mail terug gestuurd worden. Als er gegevens via e-mail opgestuurd worden naar Mandaluja, worden deze uiteraard vertrouwelijk  behandeld en opgeslagen. 

Privacy beleid 

Mandaluja zal wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid indien nodig. Dit is noodzakelijk als wet- en regelgevingen aangepast worden. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy beleid van Mandaluja. 

Laatste wijziging van deze Privacyverklaring was op 23 november 2019


 
 
 
 
E-mailen
Bellen